OM SLETTANE

Slettane AS er et lite firma som ble etablert i 2010, dengang under navnet Opus Areal AS. Slettane drives av meg, Elisabeth Sand. Da jeg flyttet til Ål i Hallingdal og bestemte meg for å etablere meg her føltes det også riktig å endre firmanavnet. Jeg har en mastergrad fra 2008 innen byggteknikk og arkitektur fra NMBU (tidl. Norges Landbrukshøyskole) på Ås i tillegg til at jeg er utdannet takstmann fra Norges Takseringsforbund. Etter endt utdanning hadde jeg et enkeltmannsforetak frem til jeg startet AS i 2010.

Slettane AS har erfaring fra nybygg og tilbygg både på boliger og hytter. I tillegg bistår jeg med oppmålingstegninger i de tilfellene hvor det er ønskelig. Fra og med 1. januar 2020 satset jeg fullt på arkitektvirksomheten.

Det er viktig for meg med en nær kontakt med kunden, og sikre en god dialog gjennom hele prosessen. I og med at jeg ikke driver stort er muligheten for dette større. For meg er det viktig at boligen/hytta skal ha god og praktisk planløsning samtidig som det arkitektoniske og estetiske er ivaretatt.

På nett dukker dette lille ordtaket opp flere steder:

  “When you buy from a small business, an actual person does a little happy dance.”

Hver gang jeg ser dette må jeg smile for det er så sant. Jeg regner med at dette gjelder for de fleste av oss som holder på i det små. Vi blir så takknemlige for hvert eneste oppdrag og dette tror jeg også gjør at vi ønsker å yte litt ekstra tilbake til kunden som valgte oss.

Slettane AS er aksjonær i Ål Utvikling AS og ønsker å være med på å styrke det mangfoldet og de ressursene vi sitter på i bygda.

Slettane AS er også stolt Zulufadder og anser det er viktig å dele litt av alle de godene vi har, med de som ikke er like heldige. Trykk på logoen for å lese mer om alt det flotte arbeidet de gjør for barn i Eshowe i Sør-Afrika.