OM SLETTANE

Slettane AS er et lite firma som ble etablert i 2010, dengang under navnet Opus Areal AS. Slettane drives av meg, Elisabeth Sand. Da jeg flyttet til Ål i Hallingdal og bestemte meg for å etablere meg her føltes det også riktig å endre firmanavnet. Jeg har en mastergrad fra 2008 innen byggteknikk og arkitektur fra NMBU (tidl. Norges Landbrukshøyskole) på Ås i tillegg til at jeg er utdannet takstmann fra Norges Takseringsforbund. Etter endt utdanning hadde jeg et enkeltmannsforetak frem til jeg startet AS i 2010.

Slettane AS har erfaring fra nybygg og tilbygg både på boliger og hytter. I tillegg bistår jeg med oppmålingstegninger i de tilfellene hvor det er ønskelig. Frem til nå har jeg hatt hovedfokus på takseringen med praksis i områdene Ringerike, Jevnaker, Hole og nedre Hallingdal. Etter å ha drevet med dette i snart 10 år er målet fremover å endre hovedfokus til arkitektjobben.

Det er viktig for meg med en nær kontakt med kunden, og sikre en god dialog gjennom hele prosessen. I og med at jeg ikke driver stort er muligheten for dette større. For meg er det viktig at boligen/hytta skal ha god og praktisk planløsning samtidig som det arkitektoniske og estetiske er ivaretatt.

På nett dukker dette lille ordtaket opp flere steder:

  “When you buy from a small business, an actual person does a little happy dance.”

Hver gang jeg ser dette må jeg smile for det er så sant. Jeg regner med at dette gjelder for de fleste av oss som holder på i det små. Vi blir så    takknemlige for hvert eneste oppdrag og dette tror jeg også gjør at vi ønsker å yte litt ekstra tilbake til kunden som valgte oss.

Slettane AS er aksjonær i Ål Utvikling AS og ønsker å være med på å styrke det mangfoldet og de ressursene vi sitter på i bygda.

Slettane AS er også stolt Zulufadder og anser det er viktig å dele litt av alle de godene vi har, med de som ikke er like heldige. Trykk på logoen for å lese mer om alt det flotte arbeidet de gjør for barn i Eshowe i Sør-Afrika.