ARKITEKTUR

NYBYGG

Nybygg er boliger og hytter som er tilpasset og tegnet etter kundens ønsker og behov. I tillegg er boligen tilpasset tomt og utsikt. Ved å velge arkitekttegnet bolig fremfor et ferdighus vil en få utnyttet både området og behov på en bedre måte. Det er veldig artig å tegne nybygg.[…]

Les mer »

TILBYGG

Ofte kommer man i en situasjon hvor enten en bolig eller en hytte ikke lengre tilfredsstiller dagens behov. På hytter kan det i senere tid ha kommet strøm i området og man får mulighet til å koble seg til vann og avløp. Da dukker kanskje ønsket om et tilbygg med[…]

Les mer »

VISUALISERING OG ILLUSTRASJONER

Slettane visualiserer også eksisterende bygg eller dine fremtidige planer og lager illustrasjoner der dette er ønskelig. Det er i all hovedsak kunden som former prosjektet.              Trykk her for å komme direkte til kontaktskjema.

Les mer »

KUNDENS IDÉ

Enkelte ganger har kunden en klar idé om hvordan nybygget eller tilbygget skal se ut, men trenger hjelp til å få tegnet det opp. Dette er både for at de ønsker visuelt å se hvordan det blir og for at de trenger søknadstegninger til kommunen og arbeidstegninger til snekkere. Slettane[…]

Les mer »